MCT-SE

Välkommen till Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE)

Följ oss gärna på Facebook: https://www.facebook.com/Föreningen-Metakognitiv-terapi-i-Sverige-545397019243188/

Är du kliniker och intresserad av MCT Masterclass? MCT Masterclass i Stockholm startar i september 2020. Se mer under Nyheter!

MCT-SE är den svenska förgreningen av internationella MCT-institute (www.mct-institute.com).

MCT-institute har grundats av professor Adrian Wells från universitetet i Manchester i England och professor Hans Nordahl från Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet i Trondheim. Adrian Wells är upphovsmannen till psykoterapiformen Metakognitiv terapi, MCT.

MCT-institute´s övergripande målsättning är att utveckla och sprida effektiva psykologiska behandlingar av psykiska besvär/ psykiatriska störningar. Dessutom erbjuder MCT-institute kompetensutveckling och utbildning till psykoterapeuter och andra kliniska yrkesutövare inom området psykiatri och psykologisk behandling. En målsättning är att skapa ett nätverk av välutbildade, certifierade MCT-terapeuter som är tränade att ge effektiva behandlingar för ångeststörningar, psykologiska trauma, depression och personlighetsstörningar.

MCT-SE är en intresseförening med ändamål att främja effektiv och kvalitetssäkrad Metakognitiv terapi i Sverige. Föreningen utgör ett forum för kliniker som vill stärka sin kompetens, hålla sig ajour med aktuell forskning inom MCT och vidareutveckla sin förståelse inom MCT.

MCT-SE:s Styrelse

Peter Myhr, ordförande

Göran Parment, kassör

Helene Semb, sekreterare

Gunvor Mjös Parment, ledamot

Erling Hansen, ledamot

Marcus Rosander, ledamot