MCT terapeuter i Sverige

Certifierande utbildning i MCT ges endast av MCT institute i Manchester och Trondheim  http://mct-institute.co.uk  För en förteckning över terapeuter som har genomgått godkänd utbildning, se:   http://mct-institute.co.uk/mct-registered-therapists

Metakognitiv Terapi (MCT) är en kvalificerad evidensbaserad psykologisk behandling. För att utföra  behandlingen på rätt sätt och med hög kvalitet krävs att terapeuten har adekvat utbildning och träning i metoden.

MCT institute utbildar och ger träning i MCT på två nivåer:

  1. Level 1 diplom där utbildningen/träningen garanterar grundläggande färdigheter i MCT
  2. Level 2 diplom där utbildningen garanterar färdigheter i mer avancerade tillämpningar av MCT

Kliniker som har examinerats på diplomutbildningarna blir registered MCT Therapists

 

I Sverige är följande kliniker verksamma som MCT-terapeuter/ registered MCT Therapists

Level Namn E-post Telefon Adress
1 Christian Fahlén info@sundpsykologi.se
1 Erling Hansen erling@psykologilund.se +46702218075 Psykolog Erling Hansen ABSvanegatan 10, Lund, Sweden
1 Erla Heinesen erla@mindcph.dk +4553870606 Mind CPH Bredgade 36E St, Copenhagen 1260, DK
1 & 2 Peter Myhr info@mct-stockholm.se +46703726161
1 & 2 Gunvor Mjös Parment gunvor@parment.nu +46702463411 Parment Psykologi AB, Sankt Paulsgatan 33B, 118 48 Stockholm, Sweden, www.parment.nu
1 & 2 Göran Parment goran@parment.nu +46733837300 Parment Psykologi AB, Sankt Paulsgatan 33A, 118 48 Stockholm, Sweden, www.parment.nu
1 & 2 Helene Semb helene@kbtpsykoterepeuterna.se +46733791066
1 & 2 Ulrika Törnell ulrika@kbtpsykoterepeuterna.se +46708502855