Kontakt

Föreningens adress:
Metakognitiv terapi i Sverige MCT-SE
c/o Parment Psykologi AB
Sankt Paulsgatan 33A
118 48 Stockholm

För frågor om medlemskap kontakta föreningens sekreterare
Helene Semb
helene@kbtpsykoterapeuterna.se

För andra frågor om MCT och om föreningens verksamhet kontakta
gärna någon i styrelsen

Peter Myhr
info@mct-stockholm.se

Göran Parment
goran@parment.nu

Gunvor Mjös Parment
gunvor@parment.nu

Ulrika Törnell
ulrika@kbtpsykoterapeuterna.se