Behandlare med MCT kompetens i Sverige och Finland

Är du intresserad av MCT?  Vänd dig till en behandlare med rätt kompetens och med kvalificerad och godkänd utbildning i metoden

Metakognitiv terapi, MCT är en kvalificerad evidensbaserad psykologisk behandling. För att kunna utföra behandlingen på rätt sätt och med avsedd hög kvalitet krävs adekvat utbildning och träning i metoden.

Certifierande utbildning i MCT ges endast av MCT-institute i Manchester och Trondheim http://mct-institute.co.uk/

För en förteckning över kliniker med  godkänd utbildning, se: http://mct-institute.co.uk/mct-registered-therapists

MCT-Institute utbildar och ger träning i MCT på två olika nivåer:

– Level 1 diplom där utbildningen/träningen garanterar grundläggande färdigheter i MCT

– Level 2 diplom där utbildningen garanterar färdigheter i mer avancerade tillämpningar av MCT

Kliniker som har examinerats på diplomutbildningarna blir Registered MCT Therapist

I Sverige och Finland är följande behandlare verksamma som Registered MCT therapists:

Level Namn Kontakt
1 Christian Fahlén

Leg Psykolog

info@sundpsykologi.se
1 Erling Hansen

Leg Psykolog, Leg psykoterapeut

Specialist i Klinisk psykologi

Psykoterapihandledare

Psykolog Erling Hansen AB

www.psykologilund.se

Svanegatan 10

222 24 Lund

Tel +46702218075

E-post erling@psykologilund.se

1 Erla Heinesen Højsted erla@mindcph.dk
1 & 2 Riitta Kuokkanen Kuopio, Finland

+358442357825

E-post: kuokkanen.riitta@gmail.com

1 & 2 Peter Myhr

Leg Psykolog, Leg psykoterapeut

Psykoterapihandledare

MCT-Stockholm

www.mct-stockholm.se

Idungatan 14

113 45 Stockholm

Tel +46703726161

E-post  info@mct-stockholm.se

1 & 2 Göran Parment

Leg Psykolog, Leg psykoterapeut

Specialist i Klinisk psykologi

Psykoterapihandledare

Parment Psykologi AB

www.parment.nu

Sankt Paulsgatan 33A

118 48 Stockholm

Tel +46733837300

E-post goran@parment.nu

1 & 2 Gunvor Mjös Parment

Leg Psykolog, Leg psykoterapeut

Parment Psykologi AB

www.parment.nu

Sankt Paulsgatan 33A

118 48 Stockholm

Tel +46702463411

E-post  gunvor@parment.nu

1 & 2 Helene Semb

Leg Psykolog, Leg psykoterapeut

Psykoterapihandledare

KBT psykoterapeuterna i Stockholm

www.kbtpsykoterapeuterna.se

Sankt Paulsgatan 33 A

118 48 Stockholm

Tel +46733791066

E-post helene@kbtpsykoterapeuterna.se

1 & 2 Ulrika Törnell

Leg Sjuksköterska

Leg psykoterapeut

Psykoterapihandledare

KBT psykoterapeuterna i Stockholm

www.kbtpsykoterapeuterna.se

Sankt Paulsgatan 33 A

118 48 Stockholm

Tel +46708502855

E-Post ulrika@kbtpsykoterapeuterna.se