Medlemskap

Det finns två typer av medlemskap i MCT-SE; – stödmedlem respektive fullvärdig medlem.

Stödmedlem i föreningen kan den bli som genomför reglerad utbildning via MCT-institute i Manchester och Trondheim (s k – Level 1 utbildning / MCT Masterclass), som i övrigt vill verka för föreningens målsättning och som förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Fullvärdig medlem kan den bli som har Level 1 diplom inom MCT, som i övrigt vill verka för föreningens målsättning och som förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Medlemsavgiften är f n 400 kr/ kalenderår.