Medlemskap

Föreningen är öppen för den som vill verka för föreningens målsättning och som förbinder sig att följa föreningens stadgar. Det finns två typer av medlemskap; – stödmedlem respektive fullvärdig medlem.

Stödmedlem kan den bli som vill verka för föreningens målsättning. Fullvärdig medlem kan den bli som genomgått Level 1 utbildning (Masterclass) inom MCT.

Medlemsavgiften är f n 400 kr/ kalenderår.