Nyheter

Är Metakognitiv terapi effektivare än ”Gold Standard” KBT vid Generaliserat ångestsyndrom, GAD? En ny jämförande studie pekar mot det:

https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/metacognitive-therapy-versus-cognitivebehavioural-therapy-in-adults-with-generalised-anxiety-disorder/D0099CA2C0936984F4C3BCCE41234511

 

 

MCT Masterclass 2019 Hannover

MCT Masterclass som anordnas av MCT institute i Manchester och Trondheim är den enda certifierande utbildningen inom Metakognitiv terapi. Upphovsmannen till MCT, Professor Adrian Wells samt Professor Hans M Nordahl vid MCT Institute, medverkar under all undervisning. Information om nästa MCT Masterclass i Hannover, mars 2019 hittar du här:

http://mct-institute.co.uk/sites/default/files/Masterclass%202019_Hannover.pdf

 

4:e Internationella MCT konferensen i Prag 30/4-2/5 2019

Home