Nyheter

Är Metakognitiv terapi effektivare än ”Gold Standard” KBT vid Generaliserat ångestsyndrom, GAD? En ny jämförande studie pekar mot det:

https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/metacognitive-therapy-versus-cognitivebehavioural-therapy-in-adults-with-generalised-anxiety-disorder/D0099CA2C0936984F4C3BCCE41234511

En  ny systematisk översikt och Metaanalys pekar mot att MCT är en effektiv behandling vid olika former av psykiska/psykologiska  besvär samt att MCT tycks kunna överträffa annan psykologisk behandling som t ex KBT, se:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02211/full

MCT Masterclass 2019

MCT Masterclass som anordnas av MCT institute i Manchester och Trondheim är den enda certifierande utbildningen inom Metakognitiv terapi. Upphovsmannen till MCT, Professor Adrian Wells samt Professor Hans M Nordahl vid MCT Institute, medverkar under all undervisning. Information om nästa MCT Masterclass i Hannover, mars 2019 hittar du här:

http://mct-institute.co.uk/sites/default/files/Masterclass%202019_Hannover.pdf

Därefter planeras hösten 2019 ny omgång av MCT Masterclass i Oslo respektive Köpenhamn.

MCT Masterclass i Stockholm 2020

MCT Masterclass planeras i Stockholm med start i mars 2020. Behöriga att söka är Leg psykolog, Leg psykoterapeut samt Leg läkare med genomgången, pågående eller planerad specialistutbildning inom psykiatri/ psykoterapi. Du kan redan nu göra en intresseanmälan till Peter Myhr , petermyhr@icloud.com, Göran Parment, goran@parment.nu eller till övriga i styrelsen för MCT-SE.

4:e Internationella MCT konferensen i Prag 30/4-2/5 2019

Home