Nyheter

MCT Masterclass 2018 Manchester

MCT Masterclass som anordnas av MCT institute i Manchester och Trondheim är den enda certifierande utbildningen inom Metakognitiv terapi. Upphovsmannen till MCT, Professor Adrian Wells samt Professor Hans M Nordahl vid MCT Institute, medverkar under all undervisning. Information om nästa MCT Masterclass i Manchester 2018 hittar du här:

Masterclass 2018 Manchester

 

MCT Masterclass i Köpenhamn 2018-2019

MCT Masterclass som anordnas av MCT institute i Manchester och Trondheim är den enda certifierande utbildningen inom Metakognitiv terapi. Upphovsmannen till MCT, Professor Adrian Wells samt Professor Hans M Nordahl vid MCT Institute, medverkar under all undervisning. Information om nästa MCT Masterclass i Köpenhamn 2018-2019 hittar du här:

Masterclass 2018-2019_COPENHAGEN

 

 

Utbildningen är öppen för flera yrkesgrupper inom det kliniska fältet. MCT Masterclass  kan också sökas med särskild studieplan och är då ackrediterad som tre specialistkurser inom klinisk psykologi samt psykologisk behandling för svenska psykologer:

MCT Masterclass RA3275 kursbeskrivning_Sverige

Vill du veta mer om MCT Masterclass som tre specialistkurser för svenska psykologer, kontakta gärna Peter Myhr eller Göran Parment i styrelsen för MCT-SE

MCT Masterclass i Manchester 2018-2019

http://mct-institute.co.uk/sites/default/files/MCT%20Masterclass_2018_Manchester.pdf

4:e Internationella MCT konferensen i Prag 30/4-2/5 2019