Medlemskap

Det finns två typer av medlemskap i MCT-SE: stödmedlem respektive fullvärdig medlem.

Stödmedlem i föreningen kan den bli som genomför reglerad utbildning via MCT-institute i Manchester och Trondheim (s k level 1-utbildning/MCT Masterclass), och som i övrigt vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Fullvärdig medlem kan den bli som har level 1-diplom inom MCT, och som i övrigt vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Medlemsavgiften är f n 400 kr/kalenderår.