Välkommen till Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE)

Vi är den svenska grenen av Metacognitive Therapy Institute (MCT-I).

MCT-I grundades av professor Adrian Wells från University of Manchester, England, och professor Hans Nordahl från Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim. MCT-I arbetar för att utveckla effektiva psykologiska behandlingsmetoder, och för att utbilda terapeuter i dessa behandlingar.

MCT-SE är en intresseförening för kliniker i Sverige som utbildat sig eller utbildar sig i Metakognitiv terapi (MCT).

Vad är MCT och vilka problem/störningar kan MCT behandla?

MCT är en effektiv och reglerad evidensbaserad psykoterapi. Det krävs en standardiserad professionell utbildning för att bli en MCT-Institute registrerad terapeut. För att hitta en registrerad terapeut se vår sida över registrerade terapeuter.

Intresserad av nästa svenska Masterclass?

2025 startar nästa svenska Masterclass. Det är en utbildning på två år och motsvarar tre stycken specialistkurser för psykologer. Se här för mer information. 

Nyheter

Besök vår huvudsakliga webbplats för MCT Institute