MCT-SE

Välkommen till Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE)!

Är du kliniker och intresserad av MCT Masterclass?

MCT Masterclass i Stockholm startar i februari 2021.

Nu är det möjligt att anmäla sig se mer under Nyheter!

MCT-SE är den svenska förgreningen av internationella MCT-institute.

MCT-institute har grundats av professor Adrian Wells från universitetet i Manchester i England och professor Hans Nordahl från Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim. Adrian Wells är upphovsmannen till psykoterapiformen metakognitiv terapi, MCT.

Den övergripande målsättningen för MCT-institute är att utveckla och sprida effektiva psykologiska behandlingar av psykiska besvär/psykiatriska störningar. Dessutom erbjuder MCT-institute kompetensutveckling och utbildning till psykoterapeuter och andra kliniska yrkesutövare inom området psykiatri och psykologisk behandling. En målsättning är att skapa ett nätverk av välutbildade och certifierade MCT-terapeuter, som är tränade att ge effektiva behandlingar för ångeststörningar, psykologiska trauma, depression och personlighetsstörningar.

MCT-SE är en intresseförening med ändamål att främja effektiv och kvalitetssäkrad metakognitiv terapi i Sverige. Föreningen utgör ett forum för kliniker som vill stärka sin kompetens och hålla sig ajour med aktuell forskning och vidareutveckla sin förståelse inom MCT.

Följ oss gärna på Facebook.