Välkommen till Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE)

Vi är den svenska grenen av Metacognitive Therapy Institute (MCT-I).

MCT-I grundades av professor Adrian Wells från University of Manchester, England, och professor Hans Nordahl från Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim. MCT-I arbetar för att utveckla effektiva psykologiska behandlingsmetoder, och för att utbilda terapeuter i dessa behandlingar.

MCT-SE är en intresseförening för kliniker i Sverige som utbildat sig eller utbildar sig i Metakognitiv terapi (MCT).

Vad är MCT och vilka problem/störningar kan MCT behandla?

MCT är en effektiv och reglerad evidensbaserad psykoterapi. Det krävs en standardiserad professionell utbildning för att bli en MCT-Institute registrerad terapeut. För att hitta en registrerad terapeut se vår sida över registrerade terapeuter.

Intresserad av nästa svenska Masterclass?

I dagarna har vi avslutat den första omgången någonsin av MCT Masterclass i Sverige och nu ökar tillgången på MCT terapeuter. Vi vill med detta inventera intresset för en ny MCT Masterclass i Stockholm. Behöriga att söka MCT Masterclass är leg psykologer, leg psykoterapeuter och leg läkare med genomgången eller påbörjad ST utbildning inom psykiatri. Icke-bindande intresseanmälan kan lämnas till Peter Myhr petermyhr@icloud.com eller Göran Parment goran@parment.nu Mer information om utbildningen hittar du här.

Nyheter

Besök vår huvudsakliga webbplats för MCT Institute