Välkommen till Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE)

Vi är den svenska grenen av Metacognitive Therapy Institute (MCT-I).

MCT-I grundades av professor Adrian Wells från University of Manchester, England, och professor Hans Nordahl från Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim. MCT-I arbetar för att utveckla effektiva psykologiska behandlingsmetoder, och för att utbilda terapeuter i dessa behandlingar.

MCT-SE är en intresseförening för kliniker i Sverige som utbildat sig eller utbildar sig i Metakognitiv terapi (MCT).

Vad är MCT och vilka problem/störningar kan MCT behandla?

MCT är en effektiv och reglerad evidensbaserad psykoterapi. Det krävs en standardiserad professionell utbildning för att bli en MCT-Institute registrerad terapeut. För att hitta en registrerad terapeut se vår sida över registrerade terapeuter.

Nyheter

Besök vår huvudsakliga webbplats för MCT Institute