Medlemskap

Medlemskap i Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige, MCT-SE.

Medlem i MCT-SE kan den bli som påbörjat eller genomfört Level 1-träning, MCT Masterclass. Det finns två former av medlemskap, stödmedlem och fullvärdig medlem. Den som påbörjat MCT Masterclass kan bli stödmedlem. Den som tilldelats ett Level 1-diplom kan bli fullvärdig medlem. Fullvärdigt medlemskap ger rösträtt på årsstämma och styrelsemöten.

Ansökan om medlemskap görs till Peter Myhr (petermyhr@me.com) eller Göran Parment (goran@parment.nu)