Nyheter

MCT Masterclass i Stockholm 2020!

MCT Masterclass, som anordnas av MCT-institute i Manchester och Trondheim, är den enda certifierande utbildningen inom metakognitiv terapi. Upphovsmannen till MCT, professor Adrian Wells, samt professor Hans M Nordahl, vid MCT Institute, medverkar under all undervisning.

MCT Masterclass planeras i Stockholm med start i september 2020 – se inbjudan.

Behöriga att söka är leg psykolog, leg psykoterapeut, samt leg läkare med genomgången, pågående eller planerad specialistutbildning inom psykiatri/psykoterapi. Anmälan med CV (max 3 sidor) kan skickas till Peter Myhr eller till Göran Parment.

Välkommen också att kontakta Peter eller Göran för mer information om MCT Masterclass i Stockholm.

Aktuella studier om MCT

Är MCT mer effektiv än “gold standard” KBT vid Generaliserat ångestsyndrom, GAD? En ny jämförande studie pekar mot det – läs den här.

En ny systematisk översikt och metaanalys pekar mot att MCT är en effektiv behandling vid olika former av psykiska/psykologiska besvär samt att MCT tycks överträffa annan psykologisk behandling som t ex KBT – läs den här.

För ytterligare nyheter om aktuell forskning och andra nyheter om MCT, följ oss också på Facebook.