Nyheter

MCT Masterclass i Stockholm 2021!

MCT Masterclass, som anordnas av MCT-institute i Manchester och Trondheim, är den enda certifierande utbildningen inom metakognitiv terapi. Upphovsmannen till MCT, professor Adrian Wells, samt professor Hans M Nordahl, vid MCT Institute, medverkar under all undervisning.

MCT Masterclass planeras i Stockholm med start i februari 2021 – se inbjudan.

Behöriga att söka är leg psykolog, leg psykoterapeut, samt leg läkare med genomgången, pågående eller planerad specialistutbildning inom psykiatri/psykoterapi. För mer information, samt för anmälan kontakta Peter Myhr eller till Göran Parment.

Aktuella studier om MCT

Är MCT mer effektiv än “gold standard” KBT vid Generaliserat ångestsyndrom, GAD? En ny jämförande studie pekar mot det – läs den här.

En ny systematisk översikt och metaanalys pekar mot att MCT är en effektiv behandling vid olika former av psykiska/psykologiska besvär samt att MCT tycks överträffa annan psykologisk behandling som t ex KBT – läs den här.

För ytterligare nyheter om aktuell forskning och andra nyheter om MCT, följ oss också på Facebook.